Atelier de interpretare psaltică Aleph. Ediția I

31 Martie 2016, în Colegiu, Noutăți, Proiecte

Colegiul ”Sfântul Nicolae” își propune începând cu primavara acestui an demararea unui proiect de instruire în arta interpretării muzicii bisericești de tradiție bizantină a actualilor membrii ai colegiului, studenți ai Facultății de Teologie ”Dumitru Stăniloae” din Iași, mebrii ai Corului Aleph, viitori practicieni, slujitori ai stranei sau ai altarului. Prin urmare proiectul vizează cursuri practice și de teorie aplicată susținute de câte un invitat – specialist recunoscut în interpretarea muzicii psaltice în stilul autentic românesc de tradiție bizantină.

Urmând linia marilor compozitori și  muzicieni români, precum Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Ioan Popescu-Pasărea ș.a., care au militat pentru revigorarea, promovarea și perpetuarea tezaurului muzical bizantin prin psalți, dar mai ales prin preoții bisericii, suntem de părere că asistăm la un context cultural și social prielnic demarării de activități ce vin să întărească aceasta lucrare prin și pentru oamenii Bisericii. Interesul tot mai mare al tinerilor pentru arta psaltică, activitățile cultural muzicale ce redau pas cu pas orașului Iași imaginea unui centru cultural-eclesial de renume balcanic, dar mai ales starea precară a stranei românești constituie argumente solide ce pledează în favoarea necesității demarării unui astfel de proiect.

 

În organizarea cursurilor de interpretare psaltică ne propunem să urmărim câteva obiective principale:

 1. Sensibilizarea și conștientizarea studenților teologi cu privire la valoarea istorică, pastorală și artistică a artei psaltice de-a lungul secolelor în  Biserica Ortodoxă;
 2. Sensibilizarea și conștientizarea studenților teologi cu privire la rolul artei psaltice ca o cultura și o culturalizare a poporului creștin, si ca o instruire până la niveluri înalte de complexitate a interpreților;
 3. Conștientizarea studenților teologi asupra necesității revigorării cântării în cele trei mari ipostaze ale ei: altarul, cele două strane și credincioșii, în sinergie;
 4. Prezentarea unor modalități de pastorație a credincioșilor de toate vârstele cu ajutorul muzicii psaltice: coruri psaltice parohiale de copii și adulți conduse de psaltul parohiei;
 5. Prezentarea învățăturii sfinților părinți cu privire la rolul muzicii în viața bisericii.

 

Obiective principale tematice

 

 1. Introducerea studenților teologi în lumea octoihiei bisericești precum și conștientizarea lor asupra importanței păstrării intacte a practicii în cele opt glasuri;
 2. Inițierea în arta cântului în stil psaltic prin elemente de tehnica vocală generale (canto clasic) și specifice (stilul psaltic);
 3. Inițierea în cântarea practică la strană cu exemplificari și exersări individuale în baza cunoștințelor teoretice acumulate;
 4. Dobândirea de cunoștințe practice și teoretice pentru lecturarea corectă autentică în stil ecfonetic a Sfintei Evanghelii și a Apostolului etc;
 5. Predarea de noțiuni teoretice cu aplicabilitate pentru următoarele elemente fundamentale ale actului interpretativ:
 • scările glasurilor autentice și scările glasurilor plagale;
 • fenomenul atracției sunetelor și particularități ale scărilor glasurilor (cu aplicabilitate pe scara fiecărui glas);
 • elemente de intervalică;
 • ornamentele și estetica ultilizării lor;
 • categorii estetice în muzica psaltică;
 • stilistica muzicii psaltice;
 • semnele hironomice și lucrarea lor;
 •  cântarea solistică și cântarea corală.

 

 

Programul evenimentului: ”Atelier de interpretare psaltică Aleph. Ediția I”

 

          Ediția I a Atelierului de interpretare psaltică Aleph va avea loc în cadrul Colegiului ”Sfântul Nicolae” din Iași în perioada 1 – 3 Aprilie și îl va avea ca invitat pe domnul Prep. Univ. Drd. Adrian Sîrbu, profesor în cadrul Universității de Arte ”George Enescu” din Iași și președinte al Asociației Culturale ”Byzantion”, care ne va introduce în lumea intervalelor glasurilor I și a plagalului său prin audiții și exemplificări și totodată va încerca să ne învețe câteva noțiuni despre tehnica vocală psaltică.

 

 

 Vineri 1 aprilie

 

ora 08.30 Cafea/Ceai/Gustări

ora 09.00 - 10.50 Curs teoretic 1  Intervalele glasului I. Teorie, audiții și exemplificări

0ra 11.00 - 11.50 Curs teoretic 2  Noțiuni introductive de ornamentică în muzica psaltică. Semnele hironomice.

ora 12.00 - 12.50 Curs teoretic 3:Noțiuni introductive de tehnică vocală psaltică. -            Funcțiile aparatului sonor. Fonația

 

Pauză de masă 13.00 - 15.00

 

ora 15.00 - 16.50 Curs practic 1:Intervalele glasului I. Teorie, audiții și exemplificări

 

Cina ora 17.00 – 17.45

 

Ora 18.00 - 18.50 Curs practic 2:Moduri de analizare a semnelor hironomice

ora 19.00 - 19.50 Curs practic 3 Exerciții de încălzire a vocii în muzica psaltică

Ora 20.00 - 21.00Sesiune de întrebări și răspunsuri

 

În pauzele dintre cursuri: Cafea/Ceai/Gustări

 

 

 

Sambata 2 aprilie

 

ora 08.30 Cafea/Ceai/Gustări

ora 09.00 - 10.50 Curs teoretic 1:  Intervalele glasului I plagal. Teorie, audiții și exemplificări

0ra 11.00 - 11.50 Curs teoretic 2:Ornamentica în muzica psaltică: moduri diferite de interpretare în cântarea Doamne strigat-am glas 1 - audiții din câțiva interpreți

ora 12.00 - 12.50 Curs teoretic 3: Vocalele. Timbralitate și poziționare. Stilistica

 

Pauza de masa 13.00 - 15.00

 

ora 15.00 - 16.50 Curs practic 1:Intervalele glasului I plagal. Teorie, audiții și exemplificări

 

Cina ora 17.00 – 17.45

 

Ora 18.00 - 18.50 Curs practic 2: Exerciții de ornamentare a cântării Doamne strigat-am glas 1 în funcție de semnele hironomice alese

ora 19.00 - 19.50 Curs practic 3:Vocalele. Timbralitate și poziționare. Stilistica

Ora 19.00 - 20.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri

 

Duminica ora 9 Sfânta Liturghie Biserica Sfântul Gheorghe din Iași

 

 

Organizatori:

Colegiul ”Sfântul Nicolae”

Diacon Alexandru Grigoraș

 

http://www.byzantion.ro/membri-activi/prep-univ-drd-adrian-sirbu.html

http://www.byzantion.ro/membri-activi/alexandru-grigoras.html

 

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular