15’ - Rânduiala tinereții după canonul Bisericii. Obsesie anacronică sau calea împlinirii

17 Decembrie 2016, în Cultural, Noutăți

Unul dintre proiectele devenite tradiție în cadrul Colegiului ”Sfântul Nicolae” este proiectul 15’. Evenimentul constă în desfășurarea unei întâlniri pe o temă stabilită în prealabil, alături de un invitat specializat într-un anumit domeniu. Ceea ce este specific proiectului este faptul că prelegerea invitatului este concentrată pe o durată 15 minute, urmând ca cea mai mare parte a întâlnirii să fie dedicată întrebărilor publicului. Astfel, evenimentul ia forma unui dialog deschis între auditoriu și invitat.

Proiectul a debutat în anul 2015. Astfel, în cadrul acestor dialoguri au fost prezenți invitați de seamă precum domnul Nicu Gavriluță, profesor la Facultatea de Filosofie din Iași, domnul Petronel Zahariuc, profesor la Facultatea de Istorie din Iași și domnul Sebastian Moldovan de  la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu.

Primul dialog din acest an în cadrul proiectului 15’ a avut loc joi, 15 decembrie începând cu ora 18:59. Organizatorii acestei întâlniri au fost studenții din cadrul masterului de „Misiune și slujire pastorală” alături de membrii Comisiei Culturale a Colegiului. Evenimentul a avut loc în Sala Românească a Colegiului ”Sfântul Nicolae”. Tema dezbaterii a fost „Rânduiala tinereții după canonul Bisericii. Obsesie anacronică sau calea împlinirii”. Invitatul conferinței a fost părintele Patriciu Vlaicu, preot paroh al bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din Bruxelles, doctor în drept canonic ortodox, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj și profesor asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

În deschiderea prelegerii, părintele le-a vorbit tinerilor despre principiile generale care trebuie să ghideze viața unui tânăr, acestea constituind repere pentru întrebările din partea a doua a evenimentului. Astfel, pentru a argumenta și a întări fiecare afirmație, părintele a folosit numeroase exemple precise din Canoanele Sfinților Părinți. Pornind de la definirea noțiunii de „rânduială” ca fiind „credința lucrătoare prin iubire”, părintele a prezentat conținutul acestui termen în raport cu norma Bisericii. Astfel: „Capacitatea omului de  a se cerceta pe el însuși este primul element de rânduială bisericească. Noi, în biserică, nu dăm rânduieli pentru a-i exonera pe creștini de propria responsabilitate, ci rânduielile bisericești trebuie să îl facă pe om să ajungă la capacitatea de a-și cultiva discernământul astfel încât, el însuși să aibă conștiința bunului simț, adică să aibă un simț a ceea ce este firesc”.

Părintele a vorbit de asemenea despre conținutul noțiunii de „firesc” în raport cu învățătura Bisericii, cât și cu viața omului: ”Dumnezeu a lăsat în firea omului anumite stări, anumite disponibilități, anumite lucruri apreciate pe care omul e capabil să le și guste tocmai pentru ca din acest firesc să se nască lucrurile care sunt bune din fire”.

Importanța rolului Bisericii în formarea tânărului pe calea duhovnicească a fost de asemenea o idee importantă accentuată de părintele. Astfel, aceasta nu trebuie privită ca un spațiu rigid, ci ca un mediu firesc de creștere: „Biserica are foarte mult bun simț. Biserica îl respectă pe om în dinamica creșterii lui duhovnicești și  în această creștere duhovnicească a omului, Biserica îl primește, îl susține și intră într-o dimensiune pedagogică. Însă, această pedagogie a Bisericii nu este suficientă deoarece Biserica nu este o instituție care se situează deasupra noastră și care ne încadrează sau ne limitează rațiunile noastre. Biserica este un mediu duhovnicesc în care noi ne cultivăm tot ceea ce înseamnă firescul din noi. De aceea, ea trebuie să fie capabilă să îi și susțină pe tineri în acest demers al creșterii duhovnicești. Această susținere a tinerilor trebuie să fie o preocupare fundamentală a Bisericii”.

Partea finală a discursului invitatului a accentuat importanța alegerilor pe care omul le face în anumite puncte nevralgice ale vieții, cât și consecințele acestora atunci când nu sunt luate cu discernământ: „E foarte important însă să înțelegem că pregătirea omului pentru tot ceea ce înseamnă viața lui rânduită sau firească, trece prin momente, care dacă sunt ratate, compromit nu numai etapa aceasta din viața omului, ci sunt în situația de a compromite însăși redescoperirea omului în firescul vieții lui”.

Partea a doua a evenimentului a fost formată din întrebările adresate de public părintelui. Astfel, acestea au vizat subiecte precum stabilirea unui echilibru între diversele paliere ale vieții cotidiene, modul în care în care tinerii pot fi aduși pe calea firescului, modul în care sentimentele de iubire pot forța discernământul tânărului.

Modul în care a fost conceput proiectul a permis o mai rapidă deschidere a publicului către invitat. Astfel, atmosfera a fost una calmă, destinsă, discuțiile prelungindu-se și după încheierea oficială a dialogului.

„Împreună cu colegii de la master, ne-am gândit să realizăm o întâlnire cu părintele Patriciu Vlaicu, iar proiectul 15’ a reprezentat ocazia potrivită. Părintele a răspuns cu drag invitației noastre, iar sfinția sa, prin bogata sa activitate pastorală, ne-a dezvăluit celor prezenți care ar fi principiile unei vieți împlinite, păzind ceea ce Biserica ne învață încă din tinerețe, totul având astfel o rânduială pentru că ceea ce a caracterizat dintotdeauna Biserica a fost ordinea și nu hazardul” ne-a spus Iustin Alui-Gheorghe, moderatorul acestei ediții.

 

                                                                                                                                                        Larisa Elena Alui-Gheorghe

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular